Vlada FBiH predlaže Jasmina Mahmuzića za novog direktora Agencije za bankarstvo FBiH

0

Vlada FBiH je Parlamentu FBiH, koji vrši konačan izbor, predložila da, nakon provedene konkursne procedure, za direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH, na period od pet godina, bude imenovan Jasmin Mahmuzić, a za zamjenicu direktora, na isti period, Dubravka Bošnjak.

Jasmin Mahmuzić rođen je 1973. godine u Tuzli. Titulu magistra ekonomskih nauka i MBA diplomu je stekao 2006. na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i na Univerzitetu Delaware (SAD). Priprema doktorsku disertaciju na temu direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini na Ekonomskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.
 
Posjeduje višegodišnje iskustvo u bankarskom sektoru. U periodu od 2009. do 2015. godine radio je na poziciji direktora Filijale Sarajevo u Sparkasse bank d.d. Sarajevo, a 2015. godine imenovan je za člana Uprave/izvršnog direktora u Union banci, zadužen za segment poslovanja sa klijentima.
 
Značajan dio karijere proveo je radeći za međunarodne organizacije, uključujući OHR i OSCE.

Na istoj sjednici, za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društva danas su opunomoćeni Irma Memić (BH Telecom Sarajevo), Kenan Osmanagić (Hrvatske pošte d.o.o. Mostar), Jasmina Pašić (Energoinvest d.d. Sarajevo), Adnan Frljak (Zrak d.d. Sarajevo) i Tarik Begić (Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo).

Vlada FBiH je Dobricu Jonjića i Esmu Palić imenovala za svoje predstavnike u delegaciji Bosne i Hercegovine koja će prezentovati Izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.