Vlada FBiH potiče biljnu proizvodnju s tri miliona KM

0

Vlada FBiH u četvrtak je na sjednici u Mostaru izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – županije i općine”.

Time je tri miliona maraka usmjereno kantonima, gradovima i općinama za poticanje biljne proizvodnje.

Vlada je izmijenila i dopunila navedenu odluku provodeći zaključak Parlamenta Federacije BiH od 17. 7. 2019. godine, navodi se u priopćenju Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.