Vlada FBiH odobrila nova zaduženja od 120 miliona KM

0

Vlada Federaciji BiH /FBiH/ donijela je danas dvije odluke o zaduženju FBiH, kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 58 miliona evra i kod Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 65 miliona eura.

U prvom slučaju riječ je o zaduženju za realizaciju Projekta modernizacije cesta u FBiH u iznosu od 58 miliona eura za unapređenje nivoa usluga i bezbjednosti saobraćaja na magistralnoj infrastrukturi u FBiH.

U drugom slučaju prihvaćeno je zaduženje za realizaciju Projekta popravke nakon poplava i modernizacija u iznosu do 65 miliona evra koji će biti korišten za otklanjanje štete uzrokovane poplavama u proljeće 2014. godine i poboljšanje magistralnih cesta.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu zaključila da u roku od 45 dana bude pripremljeno održavanje tematske sjednice o stanju u javnoj upravi na kojoj će analizirati pravce i aktivnosti njene reforme.

Cilj je javnu upravu učiniti kadrovski, organizaciono i funkcionalno efikasnijom i tako uspješnijom u službi građana, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Vlada je u vezi primjene seta antikoruptivnih zakona, zadužila Federalno ministarstvo pravde da za narednu sjednicu sačini cjelovitu informaciju o ovoj problematici.