Vlada BPK: Podrška poljoprivredi od 600.000 KM

0

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost na  Program utroška sredstava  Ministarstva za privredu  po “Programu kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2024. godinu” čija je vrijednost 600.000 KM.

Kako se navodi, finansijska izdvajanja namjenjena su  za subveniconiranje privatnih preduzeća čija je djelatnost poljoprivredna proizvodnja.

Saglasnost ovom ministarstvu data je i na Program utorška sredstava po „Programu podsticaja za šumarstvo za 2024. godinu“ čija implementacija ima za cilj pružanje podrške poslovnim subjektima sa područja Kantona registrovanim za obavljanje poslova u šumarstvu, u aktivnostima koje doprinose stvaranju uslova za održivo gospodarenje šumama, kroz izgradnju, održavanje i unaprijeđenje već postojeće šumske putne infrastrukture.

Za realizaciju Programa bit će izdvojeno 180.734 KM a sredstva su obezbjeđena iz namjenskih sredstava Kantonalne uprave za šumarstvo na Ekonosmkom kodu – Tekući transferi drugim nivoima vlasti.