Visok rast dobiti Mercatora u prvoj polovini 2021.

0

Mercator Grupa je u prvoj polovini 2021, uprkos još uvijek prisutnoj epidemiji COVID-19 i mnogim mjerama koje su ograničavale poslovanje, zabilježila normalizovani rast EBITDA-e od 9,9%, što je u ovom razdoblju iznosilo 92,4 miliona eura.

Operativna dobit (EBIT) porasla je u prvom polugodištu 2021. godine – i iznosila je 40,4 miliona eura. Prihodi od prodaje Grupe Mercator u prvoj polovini 2021. bili su u skladu s planiranim i veći su za 40 miliona eura ili 3,9% u odnosu na uporedni period prije proglašenja epidemije COVID-19 (1-6 2019). Najveći rast prihoda u ovom periodu zabilježen je u trgovini na malo u Sloveniji od 7,3% u odnosu na uporedni period prije proglašenja epidemije COVID-19 (1-6 2019.).

Mercator Grupa je u prvoj polovini 2021. godine ostvarila 1,1 milijardu eura prihoda od prodaje, što je 0,4% manje nego u istom razdoblju prošle godine. U trgovini na malo zabilježen je i 1,3% manji prihod od prodaje u odnosu na isti period prošle godine. Za ovo poređenje treba uzeti u obzir natprosječan rast prihoda od maloprodaje u martu 2020. zbog epidemije COVID-19 i posljedica poslovanja ograničenja u čitavoj sporednoj djelatnosti Mercatora.

“Kako bi ublažio negativne posljedice epidemije COVID-19, Mercator je uveo niz aktivnosti i inicijativa za optimizaciju i efikasnost troškova, koje su u potpunosti neutralizirale negativan učinak pada prihoda zbog epidemije. To je dovelo do rasta normalizirane EBITDA-e do 9,9%. Samo pravovremena i odgovorna priprema za krizu omogućila je Mercator Grupi nastavak pozitivnih poslovnih trendova. U posljednjem periodu Mercator je napravio veliki iskorak na području digitalizacije i personalizacije ponude, što nam daje dodatne konkurentske prednosti”, rekao je Tomislav Čizmić, predsjednik Uprave Mercatora.

Neto finansijski dug Mercator Grupe (bez usklađivanja sa MSFI 16 Zakupom) na dan 30. juna 2021. godine iznosio je 558,2 miliona eura, što je za 5,1% manje u odnosu na 30. juni 2020. godine. O smanjenju ukupnih finansijskih obaveza u prvoj polovini 2021. na isto razdoblje prošle godine uticala je konačna otplata određenih zakupa u Sloveniji.

U odnosu na 31. decembar 2020. godine, ukupne finansijske obveze Mercator Grupe porasle su za 23,7 miliona eura, što je uglavnom posljedica djelomičnog povećanja kredita Super Senior.

U prvoj polovini 2021. godine Mercator Grupa je uložila 13,6 miliona eura u osnovna sredstva. 71,1% ukupnih investicijskih sredstava potrošeno je na ulaganja u Sloveniji, a 28,9% na inostrana tržišta. Ulaganja u obnovu postojećih trgovina u ovom periodu činila su 54,2% ukupnih ulaganja.