Višković: Drvoprerađivači strateški partner vlade

0

Premijer Republike Srpske Radovan Višković poručio je da je namjera Vlade da riješi sve devijacije koje su bile primijećene u šumarstvu u proteklom periodu, jer u drvoprerađivačima prepoznaje strateške partnere za povećanje zaposlenosti, rasta plata i standarda.

On je, prisustvujući potpisivanju godišnjih ugovora između Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” i drvoprerađivača, rekao da su finalni prerađivači opredijeljeni za izvoz, čime podižu pokrivenost uvoza izvozom, što je osnovni prioritet Vlade, te pozvao drvoprerađivače da budu partneri.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić rekao je da je Ministarstvo tražilo od “Šuma Srpske” da se ugovara količina sortimenata koja je predviđena planom sječe.

“U narednoj godini imamo dva miliona i 50.000 metara kubnih planirane sječe. Ranijih godina smo imali problema koje ćemo otkloniti u narednom periodu”, rekao je Pašalić.

Prema njegovim riječima, Vlada Srpske će u narednom periodu posvetiti posebnu pažnju šumarstvu, te će se aktuelizovati priča o sprečavanju izvoza trupaca iz BiH da bi ostali na raspolaganju domaćim privrednicima koji idu ka višim etapama finalizacije.

Vršilac dužnosti direktora “Šuma Srpske” Zoran Stojičić rekao je će se u narednoj godini maksimalno raditi na realizaciji danas potpisanih ugovora.

“Osnovni cilj je ispoštovati zaključene ugovore kako bi bila obezbijeđena sirovina za naše kupce”, dodao je Stojičić.

Sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta u Privrednoj komori Republike Srpske Lazo Šinik rekao je da se za 2019. godinu u proizvodnom pogonu “Šuma Srpske” nalazi količina od oko dva miliona i 50.000 metara kubnih šumskih drvnih sortimenata, od čega polovinu čine trupci.

Srna