Više od 27 miliona KM za programe razvoja male privrede

0

Vlada Federacije BiH donijela je na današnjoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta četiri odluke kojim se usvajaju programi utroška sredstava tekućih transfera u ukupnom iznosu od 27.200.000 KM. Sredstva se raspodjeljuju po projektima utvrđenim Programom i isplatit će se korisnicima kao nepovratna (grant) sredstva.

Prvom odlukom je usvojen Program utroška sredstava Tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Tekući transferi općinama i gradovima u iznosu od 7.500.000 KM. Ova sredstva namijenjana su za izgradnju poduzetničkih zona i bit će raspodjeljena po projektu utvrđenim Programom, a isplatit će se korisnicima kao nepovratna (grant) sredstva.

Drugom odlukom usvojen je Program utroška sredstava Tekućih transfera neprofitnim organizacijama – Udruženjima građana, privrednim/obrtničkim komorama FBiH i kantona, te obrazovnim institucijama u iznosu od 1.000.000 KM.

Trećom odlukom je usvojen Program utroška sredstava tekućih transfera – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od 17.700.000 KM. Programom su sredstva namijenjena za jačanje konkuretnosti MSP, podršku MSP u IT sektoru, poticaje za razvoj obrta i srodnih djelatnosti, te poticaj novoosnovanim subjektima male privrede i pružanje monitoring usluga za subjekte male privrede.

Posljednjom odlukom usvojen je Program utroška sredstava tekućih transfera – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za regresiranje kamata – Garancijski fond u iznosu od 1.000.000 KM.

Za prve tri odluke sredstva će se korisnicima dodijeljivati u skladu s kriterijima utvrđenim u programima, javnim konkursom i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede.

Za sredstva za regresiranje kamata – Garancijski fond se ne raspisuje javni konkurs i sredstva poticaja će biti doznačena korisnicima kredita po kreditno-garantnim programima resornog ministarstva i to po automatizmu ukoliko su uredno izmirili dotadašnje obaveze po kreditima.

Predlagač je, između ostalog, naveo da je razlog za donošenje pomenutih odluka realizovanje godišnjeg Programa razvoja male privrede za Federaciju BiH.