Violeta ili Paloma: Ko prodaje najviše papirnih maramica u regiji

0

Uvijek je zanimljivo za jednu kategoriju proizvoda vidjeti relativno učešće velikih korisnika te kategorije odnosno svih onih koji na mjesečnom nivou potroše 10 i više pakovanja papirnih maramica.

Najveći procenat  velikih korisnika papirnih maramica je u Hrvatskoj – 23,4%, nešto manji  u BiH – 16,7%, dok je najmanji procenat velikih korisnika papirnih maramica u Srbiji 12,3% (ljudi koji su koristili 10 ili više pakovanja maramica).

Ovom prilikom biće prikazan dio podataka iz Adria TGI baze koji se odnosi na korišćenje papirnih maramica na tržištima BiH, Hrvatske, Slovenije i Srbije.

Analizirajući ovu kategoriju na prikazana četiri tržišta, vidimo da se papirne maramice procentualno najviše najviše koriste u Hrvatskoj 91%, zatim u Sloveniji 85,6% dok je najmanji procenat korisnika ove kategorije u BiH – 69,6% (ljudi koji su koristili maramice u bilo kojem obimu).

Ukupno, na ova četiri tržišta postoji 9,4 miliona korisnika ove kategorije.

Kada govorimo o markama papirnih maramica koje se najviše koriste na ova četiri tržišta može se primijetiti da je na tržištima Slovenije i Hrvatske vodeća marka Paloma, na tržištu BiH je Violeta, dok je na tržištu Srbije, marka sa najvećim brojem korisnika Fresh.

Ako posmatramo sva četiri tržišta zajedno, Paloma je marka papirnih maramica koja ima najveći broj korisnika. Ukupno je na ova četiri tržišta približno 3,1 miliona građana koristilo Palomu u posljednjih 12 mjeseci, prenio je Instore.rs.