Vijeće ministara usvojilo budžet BiH

0

Vijeća ministara BiH na današnjoj sjednici je usvojilo državni budžet u iznosu od 1.355.400.000 KM.

Kako je rekla predsjedavajuća VM-a Borjana Krišto, budžet je veći za 40 miliona KM u odnosu na prošlu godinu.

Stvorene su pretpostavke za nesmetan rad institucija, ispunjavanje međunarodnih obaveza i provođenje nužnih reformi.