Vijeće ministara razmatralo Nacrt budžeta za 2017. godinu

0

Vijeće ministara BiH upoznato je s Nacrtom zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu u kojem su ukupni prihodi za finansiranje institucija i primici planirani na nivou prethodnih godina i iznose 950.000.000 KM.

Ministarstva će do četvrtka, 27. oktobra, dostaviti Ministarstvu finansija i trezora svoje prijedloge i sugestije u pisanoj formi, kako bi naredne sedmice Vijeće ministara BiH razmotrilo nacrt budžeta institucija BiH i uputilo ga Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje.

Prilikom dostavljanja svojih sugestija u vezi budžeta ministarstva trebaju voditi računa o opredjeljenosti Vijeća ministara BiH da ukupnu javnu potrošnju svede na nivo koji omogućavaju realni prihodi bez zastoja u provođenju reformi, te da se nastavi provođenje restriktivnih mjera štednje u javnoj potrošnji, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Objediniti sve inicijative za izmjenu zakona o akcizama

Vijeće ministara BiH formiralo je Radnu grupu koja će pripremiti i Vijeću ministara u narednih 10 dana dostaviti nacrt zakona koji će objediniti sve inicijative za izmjenu zakona o akcizama, uključujući akcize na plavi dizel, naftu i naftne derivate, alkohol i alkoholna pića.

U Radnu grupu su imenovana po dva predstavnika Ministarstva finansija i trezora i Ministarstva vanjske trgovine i jedan predstavnik Uprave za indirektno oporezivanje.

O ovom nacrtu zakona izjasnit će se i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.