Veliki pad zarade Raiffeisen Bank

0

Dobit Raiffeisen Bank Sarajevo snažno je pala u prvom polugodištu ove godine.

Banka je ostvarila dobit nakon poreza od 29,9 miliona KM. U prvom polugodištu prošle godine dobit je iznosila preko 54 miliona maraka.

Prihodi od kamata pali su sa 83,1 na 77,8 miliona maraka. Prihodi od naknada i provizija iznosili su 44,1 milion KM i nisu znatnije smanjeni (lani bili 44,9 miliona).

Dobitak iz poslovanja pao je sa 104 miliona na 95,6 miliona KM.

Najveća promjena došla je po osnovu rezerviranja plasmana, gdje je zabilježen minus od oko 19 miliona KM.