Vanjski dug BiH 8,9 milijardi KM

0

Vanjski dug BiH, prema preliminarnim podacima, zaključeno sa 30. septembrom bio je osam milijardi i 927,76 miliona KM i u odnosu na 30. jun smanjio se za 167,38 miliona KM ili 1,84 posto, saopšteno je iz Ministrastva finansija BiH.

Kako se dalje navodi, u odnosu na 31. decembar 2022. godine vanjski dug smanjio se za 882,84 miliona KM ili devet posto.

U strukturi vanjskog duga najviše učestvuje Svjetska banka – IDA i IBRD sa 27,17 posto, Evropska investiciona banka sa 24,12 posto, Međunarodni monetarni fond sa 8,49 posto, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 9,25 posto.

Plaćanje vanjskog duga BiH od 1. januara do 30. septembra ove godine iznosilo je milijardu i 314,43 miliona KM.