Utvrđen Prijedlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga FBiH

0

Ciljevi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kojeg je danas utvrdila Vlada Federacije BiH, jesu poboljšanje i razvoj unutarnjeg tržišta bankovnih usluga stanovništvu, te jačanje tržišnog natjecanja u sektoru bankovnih usluga stanovništvu.

Od ključne je važnosti, obrazloženo je, da korisnici razumiju naknade kako bi mogli usporediti ponude različitih pružatelja platnih usluga i donositi odluke o tome koji račun za plaćanje najviše odgovara njihovim potrebama.

Naime, naknade su neuporedive kada pružatelji platnih usluga koriste različitu terminologiju za iste usluge i pružaju informacije u različitim formatima.

Standardizirana terminologija, uz ciljane informacije o naknadama predstavljene u usklađenom formatu koji obuhvaća najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje, može pomoći korisnicima u razumijevanju i uspoređivanju naknada.

Uspostava jedinstvenih pravila omogućava vrlo jednostavan usporedni prikaz usluga i visine naknada vezanih uz račun za plaćanje. Korisnici će imati mogućnost usporediti ponude različitih davatelja platnih usluga i donijeti odluku o tome koji račun za plaćanje najviše odgovara njihovim potrebama.

Izmjene i dopune Zakona propisuju način, sadržaj i oblik informativnog dokumenta o naknadama koji će obuhvaćati naknade koje davatelj platnih usluga naplaćuje za najreprezentativnije, odnosno najčešće korištene platne usluge. Pritom će biti u obvezi koristiti se standardiziranim pojmovima, odnosno nazivima usluga, što će korisniku dodatno olakšati uspoređivanje ponuda.

Popis najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje utvrdit će Agencija za bankarstvo FBiH podzakonskim propisom. Dodatno, informativni dokument o naknadama morat će biti dostupan korisnicima u obliku kratkog dokumenta napisanog lako razumljivim riječima i jednostavnim za čitanje.

Davatelj platnih usluga dužan je korisnika, najmanje jedanput godišnje, besplatno informirati o svim naplaćenim naknadama vezano uz račun za plaćanje, uključujući i informaciju o kamatama naplaćenima za prekoračenje. Na taj način korisnik će jedanput godišnje, na jednom dokumentu, biti detaljno informiran o svim naknadama i kamatama koje mu je zaračunao njegov davatelj platnih usluga u proteklih godinu dana, što dosad nije bio slučaj. Time će se korisnike dodatno osvijestiti o stvarnom iznosu naknada koje plaća na godišnjoj razini.

Agencija će na svojoj internetskoj stranici objavljivati i redovito ažurirati usporedni prikaz naknada koje različiti davatelji platnih usluga naplaćuju korisnicima za najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje. Pristup ovoj stranici bit će besplatan i korisnicima će omogućiti dobivanje jasnih, sažetih i točnih informacija o naknadama koje naplaćuju davatelji platnih usluga u FBiH, i to sve na jednom mjestu bez nepotrebnih troškova. Time će korisnici vrlo jednostavno moći odabrati najpovoljnijeg davatelja platnih usluga.

Propisani su uvjeti pod kojima banka može jednostrano raskinuti ugovor o osnovnom računu, kao i njezine obveze u tom slučaju, prvenstveno one koje se odnose na rokove za obavještenje korisnika. Banka ne smije otvaranje osnovnog računa uvjetovati ugovaranjem dodatnih usluga.

Nova zakonska rješenja utječu i na smanjenje troškova socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva, u vrijeme nastale ekonomske krize. Naime, uvođenje instituta osnovnog računa omogućava besplatno pružanje osnovnih usluga u platnom prometu za ove kategorije.