Utvrđen Prijedlog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u RS

0

Vlada Republike Srpske na 44. sjednici, održanoj danas u Banjaluci, utvrdila je Prijedlog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme.

Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme se donosi u cilju unapređenja i razvoja oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme do sada nije bila normativno uređena u Republici Srpskoj, te se ovim zakonom po prvi put uspostavlja sveobuhvatni i kvalitetni pravni okvir  u ovoj oblasti  i  proizvodnja naoružanja i vojne opreme uređuje kao djelatnost od strateškog interesa.

Imajući u vidu da se radi o specifičnoj vrsti proizvodnje, Zakonom se propisuju uslovi za pribavljanja saglasnosti za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, prava i obaveze proizvođača, mjere bezbjednosti i zaštite u proizvodnji naoružanja i vojne opreme, nadzor nad privrednim društvima koja posluju u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme, kao i druga pitanja od značaja za ovu oblast.