Utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

0

Vlada FBiH je danas na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike utvrdila Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je u hitnom postupku upućen u parlamentarnu proceduru.

Prijedlog zakona se odnosi na stavove (2) i (3) člana 82. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i njime se precizira pojam „korisnik prava“, odnosno definiše koji korisnici imaju pravo na razliku do najnižeg iznosa penzije u slučajevima srazmjerne penzije između entiteta.

Stoga se u članu 82. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, dosadašnji stavovi (2) i (3) mijenjaju, pa stav (2) člana 82. glasi: „izuzetno, od stava (1) ovog člana, u slučaju da je zbirni iznos srazmjernih penzija ostvarenih u skladu sa Sporazumom iz stava (1) ovog člana manji od najnižeg iznosa penzije iz člana 81. ovog Zakona, korisniku starosne, porodične, odnosno invalidske penzije, koji ima priznat penzijski staž u trajanju od najmanje 12 mjeseci poslije 30.4.1992. godine u Federaciji BiH i koji ima prebivalište u Federaciji BiH ili Distriktu Brčko BiH, odnosno koji ima status povratnika u Republiku Srpsku, pripada i razlika od zbirnog iznosa srazmjernih penzija do iznosa najniže penzije iz člana 81. ovog zakona. Pravo na isplatu razlike penzije do iznosa najniže penzije iz člana 81. ovog Zakona, korisnik srazmjerne penzije ostvaruje od momenta podnošenja zahtjeva za ostvarivanje ovog prava, a u skladu sa stavom (4) ovog člana.“ Stav (3) glasi: „izuzetno od stava (2) ovog člana korisnicima prava koji su ostvarili pravo na srazmjernu penziju u skladu sa Sporazumom iz stava (1) ovog člana, a koji imaju ostvaren poseban staž, ne pripada pravo na razliku penzije, izuzev ukoliko se radi o posebnom stažu iz člana 36. ovog Zakona.“