Usvojene Smjernice ekonomske i fiskalne politike u FBiH

0

Federalna vlada je usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Glavna karakteristika fiskalne politike FBiH u ovom razdoblju prvenstveno se ogleda u provedbi mjera oporavka ekonomije nakon pandemije virusa COVID-19 i nastavku prethodno poduzetih aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, stvaranju povoljnijeg i stabilnijeg poslovnog okruženja, povećanju priliva domaćih i inozemnih investicija, a s ciljem poticaja ekonomskog rasta, povećanja fiskalnog prostora i, u konačnici, pružanja podrške dugoročnoj makroekonomskoj stabilnosti zemlje. Kao i ranijih godina, svi reformski procesi u ovoj oblasti prvenstveno su fokusirani na približavanje standardima Europske unije.
 
S ciljem postizanja kvalitetnijih zakonskih rješenja u Federacije BiH, planirano je razmatranje stanja u oblasti oporezivanja imovine, koje je trenutno regulirano sa ukupno 20 zakonskih akata na razini kantona.
 
Interaktivni Registar naknada i taksi u FBiH, koji pruža transparentnost i dostupnost svim relevantnim informacijama iz ove oblasti, kako za obveznike plaćanja, tako i obrađivače, predlagače i donosioce javnih politika na svim razinama vlasti u Federaciji BiH, u narednom razdoblju će dobiti format web aplikacije. Predložen je i Zakon o jedinstvenom registru taksi i naknada u FBiH, koji je u parlamentarnoj proceduri.
 
Bit će nastavljene i aktivnosti na uspostavi jednošalterskog sustava poslovanja, što će u mnogočemu ovisiti od usvajanja Zakona o elektronskom potpisu u FBiH i njegovoj primjeni.
 
Izazovi sprječavanja sive ekonomije i porezne utaje, te uspostave veće porezne discipline, nameću obvezu snaženja inspekcija i unaprjeđenja njihove koordinacije i komunikacije, navedeno je u Smjernicama.
 
Porezna politika bit će usmjerena i na prilagođavanje legislative i procesa, obzirom da je Bosna i Hercegovina u 2018. godini postala članica Globalnog foruma za transparentnost i razmjenu informacija u porezne svrhe, te je u 2019. i članica Inkluzivnog okvira za provedbu i praćenje mjera razvijenih u okviru Projekta OECD-a/G20 sprečavanja erozije porezne osnovice i premještanja dobiti, te je potpisala multilateralne konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim pitanjima i o provedbi mjera za sprečavanje erozije porezne osnovice i premještanja dobiti koje se odnose na porezni ugovor.

D.H.