Usvojena srednjoročna strategija upravljanja dugom

0

Savjet ministara usvojio je danas, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom BiH za period 2019-2022. godine u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Reformske agende na nivou Savjeta ministara.

Strategija upravljanja dugom BiH zasniva se na entitetskim i Brčko distrikta strategijama upravljanja dugom, uključujući dug institucija BiH, navodi se u saopštenju Savjeta ministara.

Strategija sadrži pregled strukture duga, procjenu stanja zaduženosti, te definiše srednjoročne ciljeve upravljanja dugom i daje smjernice za dostizanje postavljenih ciljeva.

Strateškim pristupom žele se obezbijediti niži troškovi finansiranja i smanjenje rizika kamatne stope uz prihvatljiviji nivo valutnog i rizika refinansiranja u odnosu na trenutno stanje.

Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara primjenjivaće prilikom budućeg spoljnog zaduživanja smjernice definisane Srednjoročnom strategijom upravljanja dugom BiH za period 2019-2022. godine.

Srednjoročna strategija upravljanja dugom BiH biće objavljena na veb-stranici Ministarstva finansija i trezora.