Usvojena analiza kriterija za dodjelu pomoći industriji u 2021. godini

0

Vlada Federacije BiH je usvojila analizu podataka Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, vezanu za definisanje korisnika finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 za 2021. godinu.

Vlada je načelno saglasna s kriterijima za dodjelu finansijske pomoći. Među kriterijima su da korisnik ima sjedište na teritoriji FBiH, da je privredno društvo osnovano po Zakonu o privrednim društvima, te da je imao pad ukupnog prihoda za period 1.1. do 31.12.2020. godine, u odnosu na onaj ostvaren od 1.1. do 31.12.2019. godine.

Jedan od kriterija je i da je korisnik pomoći privatno privredno društvo, odnosno privredno društvo s većinskim učešćem privatnog kapitala (privredno društvo u kojem privatna osoba ima udio u vlasništvu u iznosu najmanje 50 posto plus jedna dionica), ili da je riječ o privrednom društvu kome je prema Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 glavna šifra djelatnosti (djelatnosti koju pravna osoba pretežno obavlja) iz područja preradivačke industrije  (izuzev oblasti IO, Il, 12).

Određivanju kriterija za 2021. godinu prethodila je analiza efekata pomoći dodijeljene po granama industrije na osnovu Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19. Raspoloživi iznos sredstava za dodjelu finansijske pomoći po granama industrije, od ukupno 30 miliona KM, utvrđen je na osnovu procentualnog učešća svake od industrijskih grana u ukupnom izvozu industrije FBiH u 2019. godini.

Tako je za metalnu, elektro i automobilsku industriju pomoć iznosila 15.078.350 KM, za industriju građevinskog materijala i nemetala 690.000 KM, za drvnu, papirnu i grafičku industriju 5.016.260 KM, za proizvodnju tekstila, odjeće, kože i obuće 4.026.840 KM, te za hemijsku, farmaceutsku i industriju gume i plastike 5.188.550 KM.

Na javni poziv Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije su se prijavila ukupno 484 privredna društva, od kojih je 391 ispunjavalo kriterije.