Usvojen Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Kantona Sarajevo

0

Na nastavku 14. sjednice Skupštine Kantona Sarajevo održane u četvrtak usvojen je Prijedlog zakona o novčanim poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Kantona Sarajevo.

“Prateći put ka konačnom učlanjenu u EU, naš zadatak je postojeće propise, politike, principe i standarde uskladiti sa EU normativima, te je u skladu s time donesen i ovaj zakon. Zakon smo kreirali na osnovu dosadašnjih znanja i iskustva u radu, uz pomoć akademske zajednice i u saradnji s Kantonalnom upravom za inspekcijeke poslove, kao i s ostalim stručnjacima iz ove oblasti”, rekao je ministar privrede KS Zlatko Mijatović obrazlažući razloge za donošenje ovog važnog zakona.

Zakon koji je usvojen donosi niz noviteta, prvi put se prepoznaje ruralni razvoj kao koncept na kantonalnom nivou i u tom smislu on slijedi principe i politike EU u oblasti poljoprivrede i usklađuje se sa Zakonom o poljoprivredi Federacije BiH.

Mjere ruralnog razvoja obuhvataju novčanu podršku za kapitalna ulaganja na gazdinstvu, ulaganja u razvoj poljoprivrednih gazdinstava i njihovog poslovanja, jačanje diverzifikacije ruralne ekonomije, unapređenje agrookoliša i osnovne usluge, te obnovu sela u ruralnim područjima.

U okviru mjera podrške ruralnom razvoju ističe se i podrška pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika. Procent za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za poljoprivredu značajno je povećan.

U odnosu na dosadašnja zakonska rješenja novi zakon donosi najveću promjenu u dijelu koji definiše mjere novčanih poticaja. To su mjere koje u suštini predstavljaju jedan potpuno novi koncept provođenja novčanih poticaja u poljoprivredi koji pretpostavlja sigurnost i zajamčenost novčanih poticaja, ali istovremeno u interesu razvoja poljoprivrede daje i dodatnu fleksibilnost i širinu za novčane poticaje u poljoprivredi.

U okviru mjera direktne podrške proizvodnjama uvodi se prvi put podrška dohotku. Ova podrška predstavlja direktna plaćanja proizvođačima koja su vezana za proizvodnju, kao što su plaćanja mladim poljoprivrednicima za preuzimanje gazdinstva i plaćanje proizvođačima za očuvanje biodiverziteta, okoliša i pejzaža.

Novina su i mjere podrške općim uslugama u poljoprivredi koje obuhvataju podršku transferu znanja i vještina, kao i podrška radu različitih organizacija u funkciji razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Kantona Sarajevo. Također, predviđene su i ostale mjere podrške od kojih se posebno ističu interventne mjere, tj. mjere kojima bi se ublažili i smanjili negativni efekti nepredviđenih okolnosti uključujući poremećaje na tržištu.

U cilju sprečavanja nenamjenskog utroška i zloupotrebe novčanog poticaja, Zakon sadrži odredbu kojom se definiše da je, ukoliko se ustanovi zloupotreba ili nenamjenski utrošak, lice dužno u roku od 30 dana izvršiti povrat sredstava. Također, ovo lice neće moći pet godina od konačnosti rješenja podnijeti zahtjev za poljoprivredni poticaj.

Ministar Mijatović pojasnio kako se s primjenom ovog zakona počinje s 01. januarom 2025. godine.

“Moram naglasiti da je razlog za to isključivo naša namjera da izbjegnemo potencijalni vakum koji bi se stvorio od usvajanja zakona do donošenja pravilnika, u kojem bi poljoprivrednici bili u neizvijesnosti i koji bi potencijalno stvorio stagnaciju u razvoju poljoprivrede u našem kantonu. Ostavili smo dovoljno vremena da poljoprivredne proizvođače upoznamo s promjenama do kojih je došlo, te da tranzicija bude kontrolisana i blaga”, istakao je ministar Mijatović.

U zaključku ministar se zahvalio zastupnicima u Skupštini KS koji su prepoznali važnost donošenja ovog zakona i podržali ga svojim glasovima.

“Hvala svima koji su dali svoj doprinos kreiranju Zakona o novčanim poticajima poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Kantona Sarajevo. Veoma sam optimističan po pitanju benefita kojima ćemo svjedočiti po početku primjenjivanja danas usvojenog zakona. Na nama ostaje da donesemo pravilnik kako bi privrednici na vrijeme bili upoznati s promjenama koje ih očekuju i kako bi u 2025. godini mogli maksimalno iskoristiti ono što ovaj zakon nudi”, poručio je ministar Mijatović.