Usvojen Zakon o bankama FBiH: Moderniji bankarski sektor i preventivno praćenje poslovanja

0

Osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH na snagu će stupiti Zakon o bankama, koji je danas usvojen u Domu naroda Federalnog parlamenta, a ranije je podržan i u Zastupničkom domu.

Nove odredbe Zakona o bankama usklađene su s direktivama Evropske unije, koje uključuju jaču superviziju banaka, sistem upravljanja rizicima, restrukturiranje banaka te druge odredbe u pogledu korporativnog upravljanja u bankama.

– Novine u zakonu ogledaju se, prije svega, u direktivama i prepoznavanju problematike sistemskih banaka. To su banke koje imaju veliki broj depozita i aktivu, odnosno vodeće banke po entitetima. Posebno se pojačava nadzor nad njihovim radom – izjavila je Feni dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

U okviru Agencije za bankarstvo formiraju se posebni odjeli što znači da se “poslovanje banaka prati preventivno, jer trenutni mehanizmi zaštite teško bi mogli ispratiti problematičnu banku koja bi bila likvidirana ili došla u stečaj“. Zakon o bankama, uz nedavno usvojeni Zakon o Agenciji za bankarstvo FBiH, omogućava uspostavu pravnog okvira za restrukturiranje banaka u FBiH.

Primjena navedene zakonske regulative trebala bi voditi ka modernijem bankarskom sektoru, i što je najvažnije, sigurnijim bankama.

– Jači finansijski sektor ne samo da će nastaviti da gradi povjerenje stanovništva u deponovanje novca u bankama, nego će podržati i aktivnosti privatnog sektora te preduzetništvo – ranije je za Fenu izjavio rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Francisco Parodi.