Usvojen rebalans budžeta FBiH

0

Zastupnici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH danas su usvojili rebalans budžeta sa 52 glasa “za”, 4 suzdržanih i 17 protiv. Prihvaćen je i podržan prijedlog o izmjenama i dopunama zakona izvršenju budžeta.

Sa 73 glasa “za”, četiri sudzdržana i tri protiv izglasan je zakon o demobilisanim borcima. usvajanje ovog zakona ispraćeno je aplauzom.

Federalni premijer Fadil Novalić ukazao je da je realni rast budžeta 3,6 posto, navodeći da je ovo najbolji rezultata kad je riječ o budžetu.

– Rebalans budžeta neophodno je osigurati zbog zakona o pravima boraca, s obzirom na to da je za implementaciju zakona potrebno 25 miliona maraka, jer ta sredstva nisu bila planirana u budžetu – kazao je premijer Novalić.

Rebalans budžeta predložen je u iznosu od 2.701.845.731 KM i u odnosu na aktuelni budžet veći je za 48 miliona maraka.

Rebalansom će biti alocirana sredstva iz klirinškog duga u iznosu od 107 miliona KM koja su ostala neutrošena u budžetu za prošlu godinu. Ovim sredstvima bi trebala biti finansirana izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje, izgradnja Južne obilaznice Mostara i drugih projekata.

Dodatna sredstva su planirana i za izgradnju putne infrastrukture u iznosu od 45 miliona KM, a koja se odnose na dividendu JP “Elektroprivreda BiH” koja bi mogla biti uplaćena u narednom periodu.

Rebalansom su planirana i dva miliona KM za nastavak izgradnje aerodroma u Bihaću, a radi se o sredstvima koja su ostala neutrošena iz budžeta 2018. godine. Ovogodišnjim budžetom za tu namjenu planirano je dodatnih 3,5 miliona KM.