Usvojen Program javnih investicija institucija BiH

0

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Program javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2017 – 2019.

Program javnih investicija/Razvojno-investicioni progam institucija BiH za period 2017 – 2019. godine sadrži podatke o 261 projektu u ukupnoj vrijednosti od milijardu i 809,48 miliona KM. Od toga se milijarda i 434,15 miliona KM odnosi na ulaganja u kapitalne projekte, a 375,33 miliona KM na ulaganja u institucionalne projekte. Vrijednost projekata koji izravno doprinose socioekonomskom razvoju, i koji su svrstani u Razvojno-investicioni program iznose milijardu i 205,26 miliona KM, a vrijednost ostalih projekata iznosi 604,22 miliona KM.

Ukupna vrijednost projekata u provedbi iznosi milijardu i 375,65 miliona KM. Projekti u provedbi finansiraju se iz domaćih sredstava, putem budžeta, granta i vlastitih sredstava te iz ino sredstava, putem zajma i granta.

Takođe, Vijeće ministara prihvatilo je na više pojedinačnih inicijativa Ministarstva finansija i trezora radi zaključivanja dva sporazuma i tri ugovora kojima se osiguravaju finansijska sredstva za izgradnju nekoliko dionica/poddionica na Koridoru Vc u dužini od oko 30 kilometara.

Riječ je o inicijativama za zaključivanje Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke Koridor Vc – tunel Kvanj – Buna, vrijednog 100 miliona eura; Sporazuma o zajmu između OFID – OPEC Fonda za međunarodni razvoj i Bosne i Hercegovine za Projekt „Koridor Vc – poddionica Vranduk – tunel Zenica“, vrijednog 49 miliona eura; Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj, za finansiranje izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila – Donja Gračanica, poddionica Nemila – Vranduk, vrijednog 36 miliona eura; Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke Koridor Vc – tunel Zenica, vrijednog 76 miliona eura; te Ugovora o zajmu (Projekt Koridor Vc – Svilaj – Odžak – II faza) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijednog 40 miliona eura. (Fena)