Usvojen Program javnih investicija institucija BiH za period od 2023. do 2025.

0

Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas je na prijedlog Ministarstva finansija i trezora usvojio Program javnih investicija institucija Bosne i Hercegovine za period od 2023. do 2025. godine, s odgovarajućim zaključcima, kao podršku u planiranju i donošenju kvalitetnijih investicionih odluka, javlja Anadolija.

U saopštenju iz Savjeta ministara navodi se da ovaj program omogućava bolje korištenje budžetskih sredstava i pristup stranim izvorima finansiranja te predstavlja osnov za izradu kapitalnih rashoda institucija BiH.

Za period 2023. do 2025. planirano je 279 projekata, ukupne vrijednosti dvije milijarde i 619,66 miliona KM, оd čega se jedna milijarda i 315,23 miliona KM odnosi nа 133 projekta u implementaciji, 64,76 miliona KM nа 23 odobrena projekata, а milijardu i 239,67 miliona KM nа 123 kandidovana projekta.

Dodaje se da vrijednost projekata koji direktno pridonose socioekonomskom razvoju i koji su svrstani u Program javnih investicija iznosi milijardu i 31,21 milion KМ, dok je vrijednost ostalih projekata milijardu i 588,44 milijuna KМ.

Od ukupne vrijednosti svih projekata, dvije milijarde i 69,42 miliona KM se odnosi nа ulaganja u kapitalne projekte, а 550,24 miliona KM nа ulaganja u institucionalne projekte.

Ministarstvo financija i trezora objaviće Program javnih investicija / Razvojno-investicijski program institucija Bosne i Hercegovine za razdoblje 2023. – 2025. na svojoj internetskoj stranici u roku od 10 dana.

Na današnjoj sjednici Savjet ministara BiH je na prijedlog Agencije za statistiku BiH donio Odluku o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu Akcionog plana za pripremu, provedbu i diseminaciju rezultata popisa poljoprivrede u BiH 2023. – 2026.

Prethodno je usvojena Informacija o potrebi pripreme, provedbe i diseminacije rezultata popisa poljoprivrede u BiH 2023. – 2026.

“Na ovaj način su, nakon godina zastoja, pokrenute aktivnosti u pravcu ispunjavanja prioriteta iz Sporazuma o europskom partnerstvu koji naglašava kako BiH mora ojačati prikupljanje i obradu poljoprivrednih statističkih podataka sukladno standardima i metodologijama EU-a”, navodi se u saopštenju.

Odlukom о formiranju Interresorne radne skupine za izradu Akcijskog plana za pripremu, provedbu i diseminaciju popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini 2023.-2026. godine, u kojoj sudjeluju sve relevantne institucije u BiH, definišu se glavne aktivnosti, nosioci njihove realizacije te rokovi za sve faze u procesu priprema, provedbe i diseminacije rezultata popisa poljoprivrede.

Agencija zа statistiku Bosne i Hercegovine zadužena je da usuglašeni Akcijski plan zа pripremu, provođenje i diseminaciju rezultata popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini 2023.- 2026. dostavi Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Posljednji popis poljoprivrede u SRBiH rađen je 1960. godine, a Bosna i Hercegovina je trenutačno jedina zemlja u Evropi koja nema osnovnih strukturnih podataka о poljoprivrednim gazdinstvima, odnosno nema proveden sveobuhvatni popis poljoprivrede.