Usvojen globalni okvir fiskalnog bilansa i politike

0

Globalni okvir fiskalnog bilansa i politike za period od 2021. do 2023. godine usvojen je danas na sjednici Fiskalnog savjeta BiH, čime su stvorene pretpostavke za planiranje budžeta za narednu godinu na svim nivoima vlasti.

Usvojenim dokumentom utvrđen je okvir budžeta za institucije BiH za 2021. godinu u iznosu od 1,027 milijardi KM.

Iz Savjeta ministara saopšteno je da su prihodi za finansiranje budžeta institucija BiH od indirektnih poreza zadržani na ovogodišnjem nivou i iznose 780 miliona KM, dok se ostatak sredstava obezbjeđuje iz ostalih prihoda institucija BiH.

Članovi Fiskalnog savjeta BiH su predsjedavajući Savjeta ministara, premijeri entiteta, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara i entitetski ministri finansija.

Članovi ovog tijela, bez prava glasa, su i gradonačelnik Brčko distrikta i guverner Centralne banke BiH.