Usvojen budžet Općine Stari Grad za 2021. godinu u iznosu od 24.527.060 KM

0

Općinsko vijeće Stari Grad je u četvrtak na drugoj redovnoj sjednici usvojilo prijedlog budžeta Općine Stari Grad za 2021. godinu u iznosu od 24.527.060 KM.

“Svi klubovi vijećnika imali su sastanak sa Službom za finansije i riješili su svoje nedoumice oko budžeta. Imali su pitanja, dobili su odgovore. Budžet je predložen u iznosu od 24.527,060 miliona KM što je za milion maraka manje u odnosu na prošlu godinu zbog situcije s korona virusom. Generalno, prihodi su manji i Općinski načelnik je predložio prijedlog budžeta od 24.527,060 miliona i mislim da je to u ovom trenutku jedna realna opcija“, kazao je neposredno pred sjednicu predsjedavajući Vijeća Mirza Batalović.

On je pojasnio da neki amandmani nisu mogli biti prihvaćeni, te da će se eventualno razmatrati prilikom rebalansa budžeta.

Na sjednici su usvojeni i prijedlog Odluke o izvršenju budžeta za 2021. godinu, Izvještaj o realizaciji budžeta od 01.01. do 30.09.2020. godine, prijedlog Odluke investiranja raspoloživih sredstava Općine Stari Grad za 2021. godinu i prijedlog Odluke o imenovanju investicionog menadžera Općine za 2021. godinu.

Treba naglasiti da je predlagač budžeta, općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić prethodno u više navrata kazao da će, ukoliko ovakva situacija izazvana pojavom Covid 19 potraje, većinu sredstava preusmjeriti socijalno najugroženijim građanima, jer građani uvijek trebaju biti na prvom mjestu.