Priprema se gradnja Gradske brze ceste

0

Održavanje cesta u Kantonu Sarajevo, kako zimsko, tako i ljetno, tema je o kojoj se razgovaralo na održanom sastanku u prostorijama Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine.

Sve informacije i prijedloge za unapređenje ove redovne aktivnosti razmijenili su ministri Adi Kalem i Faruk Kapidžić, uime Vlade KS, sa predstavnicima Direkcije za puteve KS, Cesta FBiH i Vlade Federacije.

Na sastanku je, zatim, ministar Kapidžić upoznao prisutne sa informacijama vezanim za izradu glavnog projekta Gradske brze ceste za dionicu od Pofalića do Građevinskog fakulteta, sa ostvarivanjem konekcije sa Prvom transverzalom.

Dogovoreno je da će u najkraćem mogućem roku biti pokrenuta inicijativa prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi se i za spomenutu dionicu hitno pokrenulo projektovanje, te blagovremeno izvršilo usklađivanje sa projektom Prve transverzale.

– Cilj je iznalaženje što funkcionalnijeg rješenja spoja pomenutih saobraćajnica koje su od krucijalnog značaja za život i razvoj Kantona Sarajevo – istaknuto je na ovom prilikom.