Uručena tradicionalna bankarska priznanja ‘Zlatni BAM’

0

Na manifestaciji “Večer bankara” najuspješnijim bankarskim kolektivima u Bosni i Hercegovini  uručena su tradicionalna bankarska priznanja “Zlatni BAM”, koja već 19. godinu, na osnovu godišnjih izvještaja nezavisnih revizora, dodjeljuje finansijsko-poslovni magazin “Banke i Biznis u BiH”.

Priznanja su uručena UniCredit Bank d.d. Mostar za lidersku poziciju u segmentima aktive i ukupnog kapitala, zatim Raiffeisen Bank BH za veličinu dioničkog kapitala u 2020. godini, dok je NLB Banka a.d. Banja Luka nagrađena u kategorijama ROE – prinos na dionički kapital, kao i ROA – prinos na aktivu. Novoj Banci a.d. iz Banje Luke uručeno je priznanje za visinu aktive banaka s pretežno domaćim kapitalom, dok je ASA Banka d.d. Sarajevo priznanje dobila za najveći procentualni rast depozita i kredita, a za neto dobit po zaposlenom banaka sa pretežno domaćim kapitalom u 2020. godini Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

Pored ovih priznanja, uredništvo i saradnici finansijsko-poslovnog magazina “Banke i Biznis u BiH” tradicionalno dodjeljuje i određen broj posebnih Plaketa “Zlatni BAM” za individualni i kolektivni rad na svestranom unapređenju rada banaka i ostvarivanju njihove kvalitetnije veze sa klijentima.

Dobitnici Plakete “Zlatni BAM” za doprinos kvalitetnom radu bankarskog sektora su:  Amina Mahmutović, predsjednica Uprave UniCredit Bank d.d. Mostar kao uspješna žena menadžer u sektoru bankarstva BiH, Srđan Kondić, predsjednik Uprave Addiko Bank a.d. Banja Luka kao uspješni mladi menadžer u sektoru bankarstva BiH, Radovan Bajić za višedecenijski doprinos razvoju bankarskog sektora BiH, UniCredit Bank d.d. Mostar i UniCredit Bank a.d. Banja Luka za najbolju mobilnu aplikaciju u bankarstvu, Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH za posebnu agilnost marketinškog tima, ProCredit Bank d.d. Sarajevo za ideju godine – digitalizacija i primjena elektronskog potpisa.

Dobitnice ove plakete su i:Sparkasse Bank d.d. BiH za poseban doprinos promociji risk managementa, Sberbank BH d.d. za kontinuitet u razvoju programa lojalnosti, NLB Banka d.d. Sarajevo za naročit doprinos u sferi društveno odgovornog poslovanja, Sberbank a.d. Banja Luka za poseban doprinos inovacijama u poslovanju sa pravnim licima, Bosna Bank International d.d. Sarajevo za intenzitet promotivnih aktivnosti, Union Banka d.d. Sarajevo za kontinuitet u realizaciji kvalitetnih programa podrške mladima, Udruženje banaka BiH za značajan doprinos koheziji unutar bankarskog sistema tokom pandemije te Mirza Ustamujić, general manager Payten d.o.o. Sarajevo, za doprinos kontinuiranom rastu kompanije – oblast podrške razvoju bankarskog sektora.