Uplaćeno 3,4 milijarde direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

0

Porezna uprava Federacije BiH obavijestila je javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – avgust 2019.godine uplatili 3.476.557.530 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH.

U strukturi direktnih poreza za period januar –avgust 2019. naplaćeno je poreza na dobit  u iznosu od 269.329.208 KM, a za mjesec avgust 26.560.452 KM, poreza na imovinu 70.342.027 KM, a za avgust 5.866.732 KM, ostalih poreza 426.762 KM, za avgust 55.179 KM, poreza na dohodak 276.895.622 KM (avgust 33.332.336 KM) i naknada i taksi u iznosu od 271.944.508 KM, a za mjesec avgust 26.300.627 KM.
 
U periodu januar – avgust  2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 2.390.886.022 KM, a za mjesec avgust  304.131.265 KM.

U strukturi doprinosa za ovaj period naplaćeno je 1.330.611.721 KM doprinosa za PIO/MIO, a za avgust 169.083.268 KM, 949.674.861 KM doprinosa za zdravstveno osiguranje, a za mjesec avgust 121.044.667 KM i 110.599.440 KM doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti od čega u avgustu 14.003.329 KM.
 
Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika 31.8. 2019.godine je 532.160  i u ovom broju zaposlenih nisu uključene osobe koje prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.