Union Banka povećava kapital

0

“Union Banka” d.d. Sarajevo povećat će kapital emisijom dionica zatvorenom ponudom.

Naime, za 24. septembar sazvana je 39. (vanredna) Skupština dioničara “Union Banka” d.d. Sarajevo. Skupšina će biti održana sa početkom u 11:00 sati, u sjedištu Banke, na adresi Hamdije Kreševljakovića br. 19, Sarajevo.

Na dnevnom redu je donošenje Odluke o usvajanju Programa za upravljanje kapitalom. Skupština bit trebala donijeti odluku o odobravanju IV emisije dionica zatvorenom ponudom,

Na dnevnom redu je i donošenje Odluke o povećanju kapitala emisijom dionica.

Podsjetimo da je Union banka jedina banka s većinskim državnim vlasništvom. Federalno ministarstvo finansija upravlja sa 93 posto dionica “Union banke”.