Ukupni prihodi u FBiH porasli za 141 milion KM

0

Federalno ministarstvo finansija upoznalo je Vladu FBiH s pokazateljima iz konsolidiranog izvještaja o izvršenju budžeta FBiH, kantona i opština, finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za razdoblje januar – mart 2019. godine.

Ukupni prihodi u prvom ovogodišnjem tromjesečju iznosili su 2.168,6 miliona KM, što je za 141,4 miliona KM ili za sedam posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 22,8 posto.

Istodobno, ukupni rashodi su iznosili 1.737 miliona KM, te su za 109,1 milion KM ili za 6,7 posto viši u odnosu na prvo tromjesečje 2018. godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 19,6 posto.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi prije izvršene konsolidacije iznosili su 887,1 miliona KM, a nakon toga 794,4 miliona KM. Tekući transferi drugim razinama vlasti iznosili su 7,1 miliona KM, pojedincima 724,5 miliona KM, neprofitnim organizacijama 26,4 miliona KM, javnim poduzećima 24 miliona KM, privatnim poduzećima i poduzetnicima sedam miliona KM, do su drugi tekući rashodi bili 5,6 miliona KM.