UIO prinudno naplatio 10 miliona KM od Sarajevske pivare

0

Uprava za indirektno oporezivanje je u postupku prinudne naplate od dužnika “Sarajevska pivara” Sarajevo naplatila iznos od 10.761.991 KM. 

Navedenim iznosom  koji je dužnik u postupku prinudne naplate uplatio na Jedinstveni račun UIO, isti je izmirio sve svoje dospjele, a neizmirene obaveze.

Inače, u deset mjeseci 2016. godine Uprava za indirektno oporezivanje ukupno je prinudnim putem naplatila 96.540.519,72 KM dugovanja po osnovu PDV-a.

 Zakonom o postupku prinudne naplate indirektnih poreza definisan je način i redoslijed kojim Uprava vrši proceduru naplate dugovanja. Pored blokade računa i zaplijene novca od lica koja ne izmiruju svoje obaveze u skladu sa zakonskim rokovima, od prošle godine Uprava je počela sa nekim novim metodama prinudne naplate, kao što je prodaja vrijednosnih papira putem Banjalučke i Sarajevske berze. 

Također, UIO je krenula i u prodaju nepokretne imovine date u zalog radi osiguranja plaćanja dugova ili zaplijenjene u postupcima prinudne naplate. Uprava za indirektno oporezivanje već duže vrjeme javno objavlje spiskove najvećih dužnika na svojoj web stranici i informacija o najvećim dužnicima potpuno javna i transparentna, tako da svi zainteresovani mogu viditi koje su kompanije dužne i koliki je njihov iznos dugovanja za indirektne poreze.