UIO BiH prinudno naplatila 70 miliona KM

0

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u prošloj godini je pokrenula postupke prinudne naplate dugovanja za porez na dodatnu vrijednost (PDV) „teških“ 151,4 miliona KM, od čega je naplaćeno manje od polovine tog iznosa, odnosno 70 miliona maraka.

U UIO su istakli da se u postupku prinudne naplate pokušavaju iskoristiti najefikasniji načini, a to je zapljena gotovine ili novca sa računa.

„Međutim, s obzirom da dobar dio dužnika taj novac nema, prelazi se i na zaplijenu druge imovine kao što su dužnikova nenaplaćena potraživanja, hartije od vrijednosti i i prava koja su pretvoriva po viđenju ili za šest mjeseci, plate, naknade, nadnice i penzije, materijalna pokretna imovina i imovina u živoj stoci, kamate, prihodi i zakupnine bilo koje vrste, intelektualna i industrijska svojina, nakit, umjetničke slike i antikviteti, nepokretna imovina“, rekao je načelnik Odjeljenja za komunikacije UIO Ratko Kovačević.

Zahvaljujući izmjenama i dopunama Zakona o postupku prinudne naplate, UIO od 2012. godine može na zaplijenjenu nepokretnu imovinu registrovati zakonsku hipoteku, ali je i tada dug, kako ističu u UIO, veoma teško naplatiti.

UIO je u protekle četiri godine, od kada im je to zakonom omogućeno, izdala 435 naloga za upis hipoteke u korist UIO na imovini dužnika za namirenje duga u ukupnom iznosu od 137,8 miliona KM. Međutim, tek mali iznos duga je namiren od prodaje nekretnina na kojima ima UIO ima hipoteku, svega 5,8 miliona KM.

U UIO ističu da pokretanje procesa prodaje nije nimalo jednostavn postupak i da značajno zavisi o činjenici na kom se mjestu UIO nalazi u redosljedu upisa u teretni list svakog pojedinačnog Zemljišno knjižnog izvadka.

„U većini slučajeva, ispred UIO postoje druge državne institucije, banke i slično što jednu takvu prodaju dodatno otežava“, rekao je Kovačević.