Ugašeno mikrokreditno društvo Moneda

0

Mikrokreditno društvo Moneda, zbog problema koji su ga zadesili usljed pandemije virusa korona, prestalo je da radi.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske oduzela je Monedi dozvolu za rad.

– Agencija je 29. decembra prošle godine zaprimila podnesak kojim mikrokreditno društvo obavještava agenciju da su osnivači društva donijeli odluku o prestanku rada društva i pokretanju postupka njegove likvidacije, te da se, shodno tome, od agencije zahtijeva da oduzme dozvolu za rad mikrokreditnom društvu. Uz dopis je dostavljena i ovjerena kopija Odluke o prestanku rada društva i pokretanju postupka likvidacije od 22. decembra 2020. godine – kazali su za portal Capital u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske.

Ovu informaciju je za Capital potvrdio i Kerim Karasalihović, direktor Monede.

– Odluka osnivača je bila da se organizacija likvidira zbog negativne situacije prouzorokovane pandemijom, tako da više ne odobravamo pozajmice – kazao je Karasalihović.

Inače, Moneda je dozvolu za rad dobila u decembru 2018. godine. Njihov rad se zasnivao na brzim pozajmicama u iznosu do 400 maraka, s periodom otplate od mjesec dana, uz visoke kamate. Imali su i mogućnost odgode plaćanja duga, za šta su takođe naplaćivali naknadu.