Udruženje poslodavaca i Razvojna banka FBiH: Jačanje saradnje i intenzivnija podrška privrednicima

0

Sa željom da se osnaži saradnja i definiraju konkretni koraci za budućnost, predstavnici Razvojne banke Federacije BiH susreli su se s članovima Udruženja poslodavaca u Federacije BiH. Glavni cilj ovog sastanka bio je revitalizacija saradnje, zajednički koraci te informisanje bh. privrednika o ponudi Razvojne banke FBiH.

Na fotografiji sa lijeva na desno: Mersiha Slipičević, Mario Nenadić, Borislav Trlin i Adnan Smailbegović

V.d. predsjednik Uprave Razvojne Banke FBiH Borislav Trlin, upoznao je prisutne sa trenutnim aktivnostima koje sprovodi ova banka, ističući posebno značaj Strateškog dokumenta Razvojne Banke FBiH 2024-2027, usvojenog prije nekoliko dana od strane Vlade FBiH. Ovaj dokument potpuno se naslanja na Strategiju razvoja FBiH 2021-2027 i u njemu su jasno identificirani ključni strateški ciljevi, mjere i prioriteti koji će doprinijeti sistemskom, održivom i ravnomjernom društveno-ekonomskom razvoju Federacije BiH. Također, prezentovane su i kreditne linije koje je Razvojna banka FBiH već potpisala sa resornim ministarstvima, a koje omogućavaju bh. privrednicima povoljniji pristup finansijskim sredstvima.

Trlin je naglasio da su vrata Razvojne Banke FBiH potpuno otvorena za Udruženje poslodavaca FBiH, kao što su otvorena za svakog bh. privrednike. Istakao je i svoje iznimno zadovoljstvo što su dogovoreni konkretni koraci za budućnost, uključujući formalno članstvo Razvojne Banke u Udruženju poslodavaca FBiH. Ovo partnerstvo će između ostalog omogućiti transparentnije korištenje raspoloživih sredstava kroz razmjenu podataka i zajedničke posjete lokalnim zajednicama te prezentaciju ponude Razvojne Banke FBiH svim privrednicima na području cijele Federacije BiH.

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mario Nenadić prezentirao je moguće modele unaprjeđenja saradnje, razmjene podataka, predstavljanje interesa poslodavaca pri kreiranju budućih projekata i pozvao predstavnike Razvojne banke FBiH da se uključe u formalno članstvo u Udruženje, što će omogućiti još direktniju saradnju predstavnika Banke i Udruženja i komunikaciju sa članstvom Udruženja tj. privrednim subjektima i obrtima u FBiH, te na taj način podržati i Vladu FBiH i resorna ministarstva u razvoju kvalitetnog i održivog poslovnog okruženja.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović posebno je naglasio važnost ciljanog usmjeravanja raspoloživih kreditnih sredstava FBiH u kompanije koje će sredstva koristiti za razvoj i investicije, nova zapošljavanja i jačanje ukupnog privrednog sistema u FBiH. Dogovor oko unaprijeđenja saradnje Udruženja poslodavaca u FBiH i Razvojne banke FBiH dolazi u vrijeme ubrzanog rada na europskim integracijama, što će tražiti pojačano i prilagođeno poslovanje i stavljanje u funkciju svih raspoloživih kapaciteta kako vlasti, tako i predstavnika nevladinog sektora i privrede.