U trećem kvartalu smanjena proizvodnja šumskih sortimenata

0

Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u BiH u trećem kvartalu manja je za 2,09 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Proizvodnja sortimenata četinarskih vrsta drveća manja je za 0,14 odsto, a proizvodnja sortimenata lišćarskih vrsta manja je za 3,92 odsto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Proizvodnja trupaca četinara u trećem tromjesečju manja je za 4,04 odsto u odnosu na isti period lani, a proizvodnja trupaca lišćara manja je za 5,4 odsto.

Pad proizvodnje bilježi se i kod ostalog dugog drveta četinara za 18,18 odsto, ostalog dugog drveta lišćara za 30,41 odsto, prostornog drveta lišćara za 35,35 odsto, te ogrevnog drveta lišćara za 1,08 odsto.

U trećem kvartalu ove godine, u odnosu na isti period lani, rast proizvodnje zabilježen je kod jamskog drveta četinara za 14,24 odsto, te prostornog drveta četinara za 8,21 odsto.

Kod proizvodnje ostalog grubo obrađenog drveta, ogrevnog drveta četinara i jamskog drveta lišćara radi se o malim količinama sortimenata čije variranje u proizvedenim količinama nema uticaja na promjene u ukupnoj proizvodnji šumskih sortimenata, navode iz Agencije.

Srna