U TK planirane javne investicije vrijednosti 433 miliona KM

0

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2024-2026. godine.

Program se sastoji od pregleda ukupnih ulaganja u kandidovane projekte i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji po sektorima i po lokacijama, a pripremljen je na osnovu podataka o projektima koji su Ministarstvu privrede dostavila ministarstva i gradovi i općine u Tuzlanskom kantonu.

Ukupna planirana vrijednost svih projekata iznosi 433.121.899 KM, od čega se 143.151.654 KM odnosi na 95 kandidovana projekta i 289.970.245 KM na 45 projekta u implementaciji.

U Program su uključena ukupno 73 projekta (12 projekata u implementaciji i 61 kandidovani projekat koje su kandidovale nedovoljno razvijene, nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu), u skladu sa Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, a vezano za program podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, što je za 42 projekta više u odnosu na Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2023-2025. godina.

Kantonalna ministarstva predložila su 34 projekata (10 u implementaciji i 24 kandidovana), a gradovi i općine 106 projekata (35 u implementaciji i 71 kandidovani).

Planirano je da će u periodu 2024-2026. godina za realizaciju projekata biti utrošeno ukupno 156.500.391 KM, što je za cca. 56,4 miliona KM više u odnosu na prethodni planski period. Od ovog iznosa, za projekte u implementaciji planiran je iznos od 92.457.339 KM, što je za cca. 15,3 miliona KM više u odnosu na prethodni planski period, dok je za kandidovane projekte planirano 64.043.052 KM, što je za cca. 41,1 milion KM više u odnosu na period 2023-2025. godina.

Pregledom i analizom kandidovanih projekata i projekata u implementaciji utvrđeno je da se svi uvršteni projekti mogu dovesti u vezu sa strateškim ciljevima i strateškim prioritetima iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina, što u suštini potvrđuje opredijeljenost Vlade Tuzlanskog kantona i jedinica lokalne samouprave, da ovakvim pristupom doprinesu optimalnoj usaglašenosti razvojnog investicijskog planiranja n Tuzlanskom kantonu.

Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2024-2026. godina će se koristiti kao osnova kod izrade Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, kao i narednog trogodišnjeg Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona koji obuhvata planski period 2024-2026. godina.

Također Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period mart 2023 – septembar 2023. godine.