Prvi Park šuma prijateljstva gradi se u Starom Gradu

0

Na Grdonju, iznad Sedrenika, gradi se prvi Park šuma prijateljstva u Bosni i Hercegovini, koji će se prostirati na površini od šest hektara. Ovaj park gradi se na teritoriji općine Stari Grad koja je obezbijedila potrebne urbanističke i građevinske saglasnosti, a projekat realizuju Šume Republike Turske, KJP“Sarajevo-šume“ i kompanija „Natron-Hayat“ d.o.o iz Maglaja.

Ideja o gradnji ovog parka postoji već nekoliko godina, kada su iz Republike Turske izrazili želju da prvi put van granica svoje zemlje sagrade ovakav park. Da bi se stekli svi potrebni uslovi za gradnju KJP „Sarajevo-šume” je prvobitno osiguralo priključak električne energije na ovoj lokaciji, a potom su Općina Stari Grad i Sarajevo-šume sa 12.000 KM finansirali kupovinu spremnika za vodu postavljenih na ovoj lokaciji.

Preduzeće “Sarajevo – šume” trenutno vrši ograđivanje parka. Postavlja se drvena ograda u dužini od 650 metara, te žičana ograda dužine 1.100 metara. Nakon toga, predviđena je izgradnja ulazne kapije. Osim toga, pripremljene su betonske podloge za postavljanje šadrvana i kućica, a vrlo brzo iz Turske bi trebale biti dopremljene i postavljene drvene konstrukcije i ostali parkovski mobilijar koji je predviđen projektom.

Radove na izgradnji parka koji, ne samo što će biti prvi ovakve vrste u cijeloj Bosni i Hercegovini, nego i površinom najveći, danas su obišli načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i direktor preduzeća „Sarajevo-šume” Nermin Demirović. Demirović je Hadžibajriću još jednom predstavio projekat, te kazao da će se u realizaciju uključiti i kantonalno Ministarstvo komunalne privrede.

„U projekat će se uključiti i Ministarstvo privrede koje će urediti travnate površine. Radiće se rekultivacija zemljišta, što znači preuređenje zemljane površine sa niskim rastinjem i podrastinjem, ravnanje površine, sadnja trave i uređenje staza. Na cijelom prostoru će biti postavljeno ukupno 29 objekata: šadrvana, nadstrešnica, hladnjaka, te dječije igralište,” pojasnio je Demirović. Prema njegovim riječima, vrijednost ovog projekata je oko 400.000 KM.

Prema projektu, Park šuma prijateljstva će krasiti vidikovac sa veličanstvenim pogledom na Sarajevo i šetnica, amfiteatar koji će moći primiti 80 posjetilaca, te prostor za vježbanje opremljen savremenim spravama za vježbanje.

Predviđen je i kafe-restoran sa  terasom. Također, predviđen je prostor za piknike, dječije igralište sa modernim mobilijarom, fontana, te hladnjaci (sjenici). Duž šetnice bit će izgrađen i drveni most, dužine 10 metara. Cijelom šetnicom bit će postavljene korpe za otpatke, smjernice i znakovi upozorenja. Park će imati i javnu rasvjetu i obezbjeđenje, odnosno konstantni nadzor kompletnog prostora.

Iz preduzeća “Sarajevo-šume” najavljuju da bi radovi na završetku izgradnje Parka šume prijateljstva trebali biti završeni u julu ove godine.