U Sarajevu počeli “Dani Digitalnih Inovacijskih Hubova (DIH Days)”

0

U Sarajevu je danas počeo dvodnevni događaj “Dani Digitalnih Inovacijskih Hubova (DIH Days)” koji se organizira u sklopu projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini / EU4DigitalSME”, kojeg sufinansiraju Evropska unija (EU) i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ).

– Kako bi poduzeća bila spremna za budućnost i za međunarodno i lokalno tržište potrebna je digitalizacija što znači da poduzeća trebaju bolja digitalna rješenja. Mi smo radili istraživanje koje je pokazalo da samo 4 posto poduzeća pripada najvišem nivou kada govorimo o ovim pitanjima a ostali su još uvijek na početku – kazala je Eva Näher, programska direktorica u GIZ BiH govoreći o važnosti projekta u okviru kojeg su uspostavljena četiri digitalna inovacijska haba u Banja Luci, Tuzli i Sarajevu.

Ovi habovi daju podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) kako bi digitalizovali svoje procese. Ovim je osigurana savremena platforma u BiH: širokim spektrom usluga za MSP u vidu primjenjenih i specifičnih digitalnih rješenja, DIH-ovi su most između digitalnih inovacija i poslovnog sektora.

Današnji događaj predstaviće digitalne inovacijske habove ali i ponuditi umrežavanje i razmjenu znanja za sve učesnike.

– Mislim da je jedan od najpozitivnijih efekata ovakvih projekata umrežavanje i dijeljenje znanja i iskustava između naučno-istraživačke i akademske zajednice s jedne i malih i srednjih preduzeća s druge strane a kako bi oni mogli nova rješenja implementirti u svoje prakse – kazala je Milica Trajković, rukovodilac Centra za inovacije i poslovni razvoj, BioSense institut, Univerzitet u Novom Sadu EDIH.

Tokom Dana Digitalnih Inovacijskih Hubova (DIH Days) imat ćete priliku upoznati uspostavljene digitalne inovacijske hubove iz Bosne i Hercegovine, čuti njihovo iskustvo u prethodnim godinama rada.

Osim toga, bit će prezentirana iskustva digitalnih inovacijskih hubova iz regije i Evropske unije, a diskutovat će se o regulatornim okvirima digitalizacije, inicijativama koje podržavaju rast DIH-ova, mogućnostima financijske podrške, uspješnim projektima, ali i načinima saradnje i umrežavanja s domaćim i evropskim partnerima.

Ovaj projekat implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ),a usmjeren je na stvaranje poticajnog okruženja za mala i srednja poduzeća u cilju uspješne digitalne i inovacijske transformacije, te u svrhu sveobuhvatnog unapređenja tzv. ekosistema za inovacije i digitalizaciju u Bosni i Hercegovini.