U Sarajevu planirane nove zgrade sa 777 stanova za 2.500 ljudi

0

Novi veliki stambeno-poslovni kompleks bi se mogao graditi na Pofalićima, koji bi se zvao Green City. Općina Novo Sarajevo planira prenamijeniti prostor na kojem su Milkosove hale.

Općina Novo Sarajevo, u svojstvu Nosioca pripreme, poziva na Javnu raspravu na Nacrt Odluke o pristupanju  izradi Urbanističkog projekta „MILKOS“. Javna rasprava će se održati 07.08.2019. u 17h u prostorijama MZ Pofalići I, u ulici Humska 18. Svi stanovnici su pozvani da se aktivno uključe u kreiranje javnog prostora u ovom gradu i da učestvuju na javnim raspravama.

Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini podsjeća da prema podacima Prostornog plana KS, najgušće je naseljena općina Novo Sarajevo sa 8.369,6 stanovnika po km2 što je oko 24 puta više od prosječne gustine stanovanja u Kantonu Sarajevo.

Također napominje i da budući razvoj stanovanja ne podrazumjeva prostorno širenje, nego razvoj u smislu podizanja kvaliteta stanovanja u svim segmentima i to kako zatečenog stambenog fonda, tako i pojedinih naselja u cjelini.

Na datom području je planirana izgradnja objekata sa ukupno 777 stanova, pa se brzom analizom dolazi do podatka da će na tom području stanovati 2100-2500 ljudi.

Spratnosti objekata su: P+15, P+13, P+11, P+3 i 2SP+1 sa maksimalnom visinom objekata od 50m.

Prema dostupnim dokumentima Općine Novo Sarajevo, stambeno-poslovni kompleks koji bi mogao biti izgrađen nakon eventualnog usvajanja urbanističkog plana nosi naziv “Green City”, a investitor je Green City d.o.o.