U RS za 11 mjeseci prikupljene 2,2 milijarde KM javnih prihoda

0

Direktni porezi naplaćeni su u iznosu od 460,1 milion maraka, što je za 32,1 milion KM ili sedam posto više nego u uporednom periodu

Poreska uprava Republike Srpske (RS) je za 11 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno dvije miljarde i 230 miliona maraka, što je za 96,4 miliona KM ili pet posto više nego u istom periodu 2017.

Direktni porezi naplaćeni su u iznosu od 460,1 milion maraka, što je za 32,1 milion KM ili sedam posto više nego u uporednom periodu.

U ovom segmentu javnih prihoda najveći rast zabilježen je kod naplate poreza na dobit, koji iznosi 207,3 miliona KM, što je za 28,2 miliona KM ili 16 procenata više.

Iz Poreska uprave RS-a su saopćili da je porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 213,5 miliona maraka, što je više za pola miliona KM u odnosu na isti period lani, uprkos činjenici da je Vlada RS u ovoj godini povećala neoporezivi dio plaće na 500 KM, i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u RS.

Naplata poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara iznosila 13,7 miliona KM ili četiri procenta više. Također, povećana je i naplata poreza na nepokretnosti, koji je u prvih 11 mjeseci ove godine naplaćen u iznosu od 25,7 miliona KM, što je za 2,8 miliona KM ili 12 procenta više u odnosu na uporedni period.

Doprinosi su prikupljeni u iznosu od 1,3 milijardi KM, što je za 33,9 miliona KM ili tri procenta više nego u istom periodu 2017. godine. Za Fond PIO naplaćeno 782,4 miliona maraka ili 57 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja uplaćeno 491,2 miliona što je manje za šest procenta u odnosu na uporedni period.

Fena