U prvom polugodištu neto dobit banaka u RS povećana za 69 posto

0

Sve komercijalne banke sa sjedištem u Republici Srpskoj ostvarile su u prvom polugodištu neto dobit u ukupnom iznosu od 64,4 miliona KM, što je za 26,4 miliona KM ili 69 posto više u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni prihodi banaka u šest mjeseci iznosili su 240,9 miliona KM i veći su za 20,7 miliona KM ili devet posto u odnosu na isti period 2020. godine, navedeno je u izvještaju Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Prihodi od kamata i slični prihodi u prva dva kvartala iznosili su 148,8 miliona KM i veći su za 3,6 miliona KM ili dva posto u odnosu na isti period lani, ali su smanjili učešće u ukupnim prihodima za 4,1 posto.

U pomenutom periodu ukupni rashodi bankarskog sektora u Republici Srpskoj iznosili su 170,9 miliona KM i manji su za 8,2 miliona KM ili pet posto u odnosu na prvo polugodište 2020. godine.

U izvještaju je navedeno da je u šest mjeseci ukupna aktiva svih osam banaka iznosila 10,3 milijarde KM i veća je za 591,2 miliona KM ili šest posto u odnosu na kraj 2020. godine.

Ukupni krediti čine 58,9 posto bruto bilansne aktive i u šest mjeseci iznosili su 5,6 milijardi KM, što je za 111,4 miliona KM ili dva posto više u odnosu na kraj prošle godine.

Najveće učešće u ukupnim kreditima od 48,1 posto imaju krediti dati stanovništvu i u prvom polugodištu su iznosili 2,7 milijardi KM, što je za 125,7 miliona KM ili pet posto više, dok krediti dati privatnim preduzećima čine 34,8 posto ukupnih kredita i veći su za 36,2 miliona KM ili dva posto u odnosu na kraj 2020. godine.

Nekvalitetni krediti, odnosno krediti razvrstani u nivo kreditnog rizika tri iznosili su 258,6 miliona KM i u odnosu na kraj 2020. godine manji su za 28,9 miliona KM ili 10 posto.

Depoziti, kao najznačajniji izvor finansiranja banaka sa učešćem od 77,5 posto u ukupnoj pasivi, iznosili su u šest mjeseci 7,1 milijardu KM i imaju rast od 574,7 miliona KM ili devet posto u odnosu na kraj prošle godine.

Depoziti stanovništva imaju najveće učešće u strukturi depozita od 57,1 posto i porasli su za 193,7 miliona KM ili pet posto u odnosu na kraj 2020.

U šest mjeseci ove, u odnosu na kraj prošle godine, najveći rast depozita imaju vlada i vladine institucije od 410,7 miliona KM ili 66 posto, slijede depoziti javnih i državnih preduzeća za 34,9 miliona KM ili 11 posto, privatnih preduzeća za 92,1 miliona KM ili 10 posto, neprofitnih organizacija za 10,9 miliona KM ili 10 posto, te ostali depoziti za 7,9 miliona KM ili 47 posto.

Štednja stanovništva, uključujući i tekuće račune, u šest mjeseci iznosila je 3,8 milijardi KM.

Srna