U maju više turista u BiH

0

U Bosni i Hercegovini u maju 2024. godine turisti su ostvarili 188.719 posjeta, što je za 34,7 posto više u odnosu na april 2024. godine i za 12,5 posto više u odnosu na maj 2023. godine.

Turisti su ostvarili 371.178 noćenja, što je za 32,2% više u odnosu na april 2024. i za 11,4% više u odnosu na maj 2023. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 30,4%, dok je učešće stranih turista 69,6%.

U maju 2024. godine, u strukturi noćenja stranih turista, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije sa 13,9%, potom slijede turisti iz Turske sa 10,2%, Hrvatske sa 9,9%, Slovenije sa 6,4%, Njemačke sa 5,8%, Kine sa 4,2%, Sjedinjenih Američkih Država sa 4,0%, Poljske sa 3,3% i Austrije sa 3,1% noćenja.

Ove zemlje zajedno čine 60,8% ukupnog broja noćenja. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su preostalih 39,2% noćenja.

Neto popunjenost soba u maju 2024. iznosila je 38,1%, a stalnih ležaja 28%, dok je u svibnju 2023. popunjenost soba iznosila 35,2%, a stalnih ležaja 26,4%.

Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj s udjelom od 94,7%.