U Madiju instalirana najveća solarna elektrana u BiH za vlastite potrebe

0

Kompanija MADI jedan je od korisnika projekta EU4AGRI, putem kojeg je osigurano 50% bespovratnih sredstava od vrijednosti investicije da se na 3 proizvodne zgrade instalira najveća solarna elektrana u Bosni i Hercegovini.

Elektrana će se koristiti za vlastite potrebe. Instalacija BISOL solarnih panela realizirana je na površini od cca 5 500 m2, objavljeno je iz tešanjske kompanije.

Kapacitet ukupne godišnje proizvodnje je 1147 MWh što omogućava samoodrživost u snadbijevanju električnom energijom i nesmetano obezbijeđenje proizvodnih procesa unutar same kompanije.

Pored razvojnog aspekta jednog ovakvog projekta, jako je bitan i direktni doprinos očuvanju i zaštiti okoliša kroz smanjenje emitiranja CO2.

Naime, proizvodnja električne energije u BiH se najvećim dijelom odvija iz termoelektrana i dijelom iz hidroelektrana pa je kao takva opterećena s velikim udjelom CO2 i koji iznosi 786 gr/kWh.

Instaliranjem jednog ovakvog postrojenja, sa ovom projekcijom kapaciteta, smanjuje se emitiranje CO2 za  901 542 kg/godina.

Tu su i drugi okolinski benefiti koji dolaze sa jednim ovakvim projektom: 

– Putničko vozilo treba preći 3.274.500,00 km da bi generisalo ekvivalentnu emisiju CO2

– Ekvivalent potrošnje uglja iznosi 407.500,00 kg.

– Ekvivalent potrošnje goriva i to: 346.236,00 litara benzina te 302.260,00 litera dizela.

– Ekvivalent za broj sadnica drveća, uzgajanih 10 godina iznosi: 13.440 sadnica. Ili, odgovara površini šume na 4.030.700 m2.

Iz svega navedenog jasno je da su  projekti koji se tiču obnovljivih izvora energije, posebno solarnih izvora, izuzetno korisni za širu društvenu zajednicu jer direktno doprinose očuvanju okoliša i stavljaju u funkciju korištenje energije koja bi svakako bila izgubljena, poručili su iz kompanije  MADI.

Inače, projekat EU4AGRI je četverogodišnja inicijativa (2020-2024) koja ima za cilj modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranje novih radnih mjesta, kao i zadržavanje postojećih i podržavanje oporavka od krize izazvane COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost projekata, koje finansira Evropska unija, iznosi 20,25 miliona eura, a zajednički ga provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).