U Kantonu Sarajevo raste broj novih firmi

0

Glavni zadatak Privredne komore Kantona Sarajevo (PKKS) i u 2017. godini jeste puna podrška privredi u iznalaženju rješenja za probleme sa kojima se susreće poslovni sektor, kao i nastavak aktivnosti na predlaganju mjera za unapređenje u sektoru fiskalne i investicione politike, te smanjenja nelikvidnosti, izjavio je za Fenu predsjednik PKKS Muamer Mahmutović.

Po  njegovim riječima, i u proteklom periodu došlo je do određenih pozitivnih pomaka u Kantonu Sarajevo.  Naime, kroz Projekat poboljšanja lokalnog okruženja za investicije – LIFE, koji implementira grupacija Svjetske banke u partnerstvu sa britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, KS je polučio zavidne rezultate koji se mjere direktnim koristima za privatni sektor. Svoj doprinos Projektu LIFE dala je i Privredna komora Kantona Sarajevo koja je na najneposredniji način omogućila privrednicima da daju konkretne prijedloge na posebno organiziranim fokus grupama.

“Rezultat toga je, pored ostalog, da danas imamo smanjenje administrativnih i sudskih taksi u KS, kao i drugih izdvajanja koja su privrednicima predstavljala opterećenje. Da su ove mjere dale rezultate govori i broj novonosnovanih firmi u Kantonu Sarajevo koji je, prema raspoloživim podacima, u decembru prošle godine iznosio 775, što je za oko 60 posto više nego u 2015. godini”, kazao je Mahmutović.

Što se tiče smanjenja ostalih fiskalnih i parafiskalnih nameta, odnosno prijedloga koji su prezentirani javnosti, kako je rekao, nikako da ugledaju “svjetlo dana”.

Javno-privatno partnerstvo godinama se navodi kao model za realizaciju projekata i investicija, a time i novog zapošljavanja. Mahmutović kaže da je javno-privatno partnerstvo u Kantonu Sarajevo regulisano zakonom i da predstavlja dugoročni partnerski odnos između javnog i privatnog partnera kroz izgradnju, rekonstrukciju, upravljanje i održavanje kapaciteta za zadovoljavanje javnih potreba.

“Međutim, u praksi je ovaj vid još u začetku, iako postoji opredjeljenost vladajućih struktura u Kantonu Sarajevo da u skorije vrijeme realiziraju neke od projekata po principu javno-privatnog partnerstva”, dodao je Mahmutović.

Govoreći o šansama bh. preduzeća za pristup fondovima i projektima EU, Mahmutović je kazao da je više faktora koji utječu na apliciranje i korištenje sredstava iz tih fondova – od kvalitetne ideje, obučenosti kadra za podnošenje aplikacije do volje vladajućih struktura da više pažnje posvete tom pitanju.

“Komora je među prvima pokrenula aktivnosti s namjerom da pripremi poslovni sektor za korištenje EU fondova, što i danas čini. Dosad je Komora direktno učestvovala u realizaciji jednog broja EU projekata koji se prvenstveno odnose na energijsku efikasnost, razvoj turizma i poljoprivredno-prehrambenu djelatnost”, dodao je Mahmutović.

Na pitanje kako osigurati da komunalna preduzeća u KS posluju na ekonomskim osnovama i efikasnije pružaju svoje usluge privredi i stanovništvu, Mahmutović je kazao da je neophodno pokrenuti reforme s obzirom na izuzetnu važnost i utjecaj komunalne privrede na ostali dio privrede u KS.

“To se može riješiti na više načina, kao npr. kroz integrativne procese između komunalnih preduzeća, djelimičnom privatizacijom, primjenom zakona o koncesijama i javno-privatnom partnerstvu, te uvođenjem jedinstvenog sistema naplate komunalnih usluga. Povećanjem naplativosti bi se povećala likvidnost preduzeća i veći stepen punjenja budžeta, što bi sa druge strane omogućilo i veće subvencioniranje ugroženih kategorija stanovništva”, istakao je Mamutović.

Među značajnijim aktivnostima koje je PKKS planirala u 2017. godini je i implementacija razvojnih dokumenata Kantona Sarajevo, međunarodnih projekata, povezivanje privrede, te edukacija kadra za potrebe tržišta rada.

“Poseban izazov će nam biti zadatak da pojačamo aktivnosti na predstavljanju potencijala privrede Kantona Sarajevo i na privlačenju investicija”, naveo je Mahmutović.

U januaru ove godine počinje i realizacija projekta: „Učenje kroz rad“ – Jačanje kapaciteta partnera strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO), u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Nosilac aktivnosti je Trgovinska i industrijska komora Budimpešte, sa partnerima iz regiona, među kojima su Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo obrazovanja KS.