U Federaciji BiH nedostaje stručnjaka za fitomedicinu

0

Mali broj obučenih kadrova, nedostatak opreme i alata nužnih za kvalitetno vršenje poslova u oblasti organizacije izvještajno-prognoznih poslova zaštite bilja veliki je problem, kao i činjenica da službenici najčešće obavljaju i druge poslove, a rezultat takvog stanja reflektira se na terenu.

Poljoprivredne izvještajno-prognozne službe (IPS) u FBiH čini ukupno 96 izvršitelja zaposlenih u tijelima uprave mjerodavnim za poslove poljoprivrede, navodi se u informaciji o zaštiti bilja u FBiH, piše Večernji list BiH.

Što su pokazali podaci

Uloga središnje službe povjerena je Federalnom zavodu za poljoprivredu (FZP) Sarajevo koji istodobno predstavlja i regionalni poljoprivredni IPS FBiH, a poslove obavlja samo jedna državna službenica. FZP je odgovoran za uspostavljanje i funkcioniranje cjelokupne poljoprivredne IPS FBiH, za izvršavanje izvještajno-prognoznih poslova u FBiH i za koordinaciju rada sedam županijskih, a to su USŽ, TŽ, SBŽ, PŽ, ZDŽ, BPŽ i SŽ. U mediteranskoj klimatskoj regiji FBiH regionalni poljoprivredni IPS predstavlja Federalni agromediteranski zavod Mostar koji je odgovoran za uspostavljanje i funkcioniranje poljoprivrednog IPS, za izvršavanje izvještajno-prognoznih poslova i za koordinaciju rada tri županijska, a to su oni u HNŽ, ZHŽ i HBŽ.

Županijske izvještajno-prognozne službe izvršavaju poslove u suradnji s tijelima lokalne samouprave. U FBiH poseban je problem nedostatka odgovarajućih kadrova iz ove oblasti jer se na poljoprivrednim fakultetima na dodiplomskom studiju ne školuju kadrovi usmjereni na fitomedicinu. Većina službenika koji se bave poslovima zaštite zdravlja bilja najčešće je općeg, tehnološkoga ili stočarskoga usmjerenja. Od ukupno 96 izvršitelja, u ZDŽ-u ga nema – samo je “određen na papiru”, čak 47,42% ima neodgovarajuće zvanje ili neodgovarajući stupanj stručne spreme.

Prema podacima Službe, u sustav IPS FBiH umreženo je ukupno 48 uređaja za praćenje parametara vremenskih uvjeta. Od toga je, prema trenutačno raspoloživim, ali nepotpunim podacima, u funkciji 5 CDA i 5 ASSIZ uređaja u HNŽ, u TŽ 3 CDA i 1 ASSIZ uređaj, od čega je u funkciji samo 1 CDA. U USŽ posjeduju 4 uređaja (nije navedeno koja) i svi su u funkciji, po jedan CDA izuzet je iz općina Glamoč (HBŽ) i Žepče (ZDŽ) jer nisu u funkciji dulje od godinu dana. Iz podataka koji su navedeni u dokumentu vidljivo je kako je, od ukupno 48 uređaja u FBiH (CDA i ASSIZ), samo njih 15 u funkciji, tri nisu u funkciji, dok za preostalih 30 uređaja nema podataka o njihovoj upotrebljivosti ni iskorištenosti.

Nepotpuno izvješće

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo je, kao središnja i regionalna služba, na temelju prikupljenih izvješća iz šest županija izradio i dostavio objedinjeno, ali nepotpuno godišnje izvješće o vršenju izvještajno-prognoznih poslova u 2015. u FBiH. Iz navedenoga se može izvesti samo jedan zaključak – dio županija uopće ne primjenjuje, ne poštuje i ne izvršava federalni propis iako je ta obveza propisana.