U FBiH znatan rast javnih prihoda

0

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – maj 2024. godine uplatili su 3.309.495.402 KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar – maj 2023. godine više za 278.576.788 KM, ili za 9,19 posto.

U strukturi javnih prihoda za period januar – maj 2024. godine:

– porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su iznosu 340.720.568 KM,

– porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 319.591.051 KM,

– porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 37.304.450 KM,

– porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 27.313.489 KM,

– zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 169.979 KM,

– takse i naknade su naplaćene u iznosu 325.029.351 KM,

– novčane kazne su naplaćene u iznosu 27.568.778 KM,

– članarine su naplaćene u iznosu 6.617.654 KM,

– ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 1.507.560 KM.

U periodu januar-maj 2024. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 2.223.470.292 KM.

U strukturi doprinosa u periodu januar-maj 2024. godine naplaćeni su:

– doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.245.701.982 KM,

– doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 875.606.169 KM,

– doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 102.162.141 KM.