U FBiH ukupna poljoprivredna proizvodnja u 2016. povećana za pet posto

0

Ukupna poljoprivredna proizvodnja u Federaciji BiH u 2016. godini veća je za pet posto u odnosu na 2015. godinu. Biljna proizvodnja veća je za 10,2 posto, a u stočarstvu je proizvodnja manja za četiri posto u odnosu na 2015. godinu.

U biljnoj proizvodnji, posmatrano po granama, zabilježeno je povećanje  u ratarstvu za 16,9 posto, u vinogradarstvu za 3,7 posto, dok je smanjenje zabilježeno u voćarstvu za 17,2 posto u odnosu na 2015. godinu.

U ratarstvu, gledano po grupama usjeva, zabilježeno je povećanje proizvodnje žita za 26,3 posto, industrijskog bilja za 54,6 , povrća za 12,3 i stočnog-krmnog bilja za 24,7 posto u odnosu na 2015. godinu.

U stočarstvu, gledano po vrstama uzgoja stoke, zabilježeno je povećanje proizvodnje u govedarstvu za jedan posto, dok je smanjenje zabilježeno u svinjogojstvu za 4,4 posto, u ovčarstvu za 1,4 , u peradarstvu za 6,8 posto, te u  upčelarstvu za 43,4 posto u odnosu na 2015. godinu.

Fena