U Bužimu otvorena nova proizvodna firma, prilika za žene koje su ostale bez posla

0

USK je bogatiji za još jedno pravno lice. Naime, u Bužimu je otvorena nova proizvodna firma koja će se fokusirati na zapošljavanje žena

Direktorica Selma Isaković i vlasnici novootvorene proizvodne firme BOCA DS d.o.o u srijedu su boravili u Bihaću. Na sastanku u Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona izrazili su zahvalu za podršku i pomoć koju su dobili od institucija Unsko-sanskog kantona.

Podrška i pomoć su krenuli od dana 12.10.2023. godine, kada je na zahtjev tada potencijalnih investitora, a u organizaciji Ministarstva privrede održan prvi sastanak, na kojem su od strane predstavnika Ministarstva i Službe za zapošljavanje USK-a, isti upoznati o podršci koju navedene institucije mogu pružiti. Sastanak je završen na obostrano zadovoljstvo, nakon čega je uslijedila i registracija proizvodne firme, kao i konkretna podrška od institucija.

Nakon zatvaranja proizvodnog pogona Prevent u Bužimu bez posla je ostalo više od 70 radnika, uglavnom žena. Otvaranjem ove firme najveći broj njih će ponovno biti zaposlen na poslovima za koje posjeduju višegodišnje iskustvo.

Za obavljanje posla vlasnici novootvorene firme su sa Kov Grad d.o.o. na period od deset godina potpisali ugovor o zakupu dijela poslovnog prostora nekadašnjeg pogona Buteks u Bužimu.

Ministrica privrede u Vladi USK Samra Mehić, zatupnik u Skupštini USK Nisvet Jusić i predsjednica Privredne komore USK Sanela Sabljaković izrazili su zadovoljstvo zbog otvaranja proizvodnog pogona BOKA DS d.o.o Bužim.