U BiH neophodno restrukturisanje porodičnih firmi

0

 U BiH je 80 odsto porodičnih firmi na kojima počiva ekonomija zemlje, tako da im je potrebno restrukturisanje, da bi i dalje postojale, izjavila je danas u Sarajevu direktor Sektora za edukaciju pri Spoljnotrgovinskoj komori BiH Elma Kovačević Bajtal. 

Na seminaru pod nazivom “Restrukturisanje i razvoj porodičnih firmi/malih i srednjih preduzeća u BiH”, ona je navela da su je osnivanje porodičnih firmi u BiH počelo sredinom devedesetih godina prošlog vijeka i u tom periodu su bile nosioci privrednog rasta i razvoja BiH.

Prema njenim riječima, 20 godina nakon osnivanja preduzeća, porodične firme se susreću sa problemom tranzicije vlasništva sa osnivača na nasljednika, ali i sa novim uslovima upravljanja sa preduzetništva na korporativno upravljanje, što zahtijeva njihovo restrukturisanje.

“Bez restrukturisanja firmi nema budućnosti kompanije. Svaka kompanija treba da prati rast i razvoj svojih proizvoda, rast i razvoj potreba tržišta, kako bi usaglasili svoje poslovanje sa tim zahtjevima. Ukoliko to ne prati i ne ulaže u nove razvojne projekte, ali i naravno ukoliko ne prenosi znanja ta kompanija neće moći opstati na tržištu”, istakla je Bajtal.

Ona je navela podatak da samo 70 odsto firmi u vlasništvu porodica preživi nasljeđe, to jest preživi prenošenje vlasništva sa osnivača na nasljednike, a samo njih pet do 15 odsto u EU preživi prenošenje vlasništva na treću generaciju.

Predavač na seminaru Alma Nefić rekla je da 20 godina nakon osnivanja porodičnih firmi u BiH više od 80 odsto njih i dalje u vlasništvu prvog vlasnika odnosno osnivača.

“Ti osnivači su napravili cijela carstva u BiH i jedan su od glavnih generatora rasta BiH, ali prosto dolazi vrijeme da restrukturišu kompanije i da prenesu upravljanje tim kompanijama na svoje nasljednike”, istakla je Nefićeva.

Prema njenim riječima, restrukturisanje porodičnih firmi se čini u organizacionom smislu, u upravljačkom smislu, uvođenju novih tehnologija, uvođenju novih procesa i ono traje do godinu dana.

“Veoma je važno da kompanije u BiH, kao i kompanije u regionu veoma brzo krenu u projekte restrukturisanja, zato što borba sa konkurencijom i sa nadolazećim izazovima neće biti moguće, odnosno neće biti rezultata te borbe ukoliko kompanije organizaciono iznutra nisu spremne”, naglasila je Nefićeva. (Srna)