U BiH na kraju maja 421.474 nezaposlena

0

Na dan 31. maja ove godine u Bosni i Hercegovini su bile 421.474 osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 1.892 osobe ili 0,45 posto, prema podacima koje je danas objavila Agencija za rad i zapošljavanje BiH.

Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 240.615 ili 57,09 posto su žene. U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je veća za 14.789 osoba ili 3,64 posto.

Rast nezaposlenosti je uzrokovan smanjenom ekonomskom aktivnošću uslijed pandemije Covid-19, te se nezaposlenost od početka pandemije povećala za 18.586 osoba ili 4,61 posto.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 173 osobe (0,05 posto), a povećala se u Republici Srpskoj za 2.003 osobe (2,31 posto) i u Brčko distriktu BiH za 62 osobe (0,91 posto).

U maju je brisano ukupno 12.476 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 6.880 žena. Od ovog broja zaposleno je 9.441 osoba, od čega 5.300 žena.

Istovremeno je za 11.585 osoba prestao radni odnos, od čega 5.905 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.506 novih radnika.